background-random-11
2 czerwinska

prof. dr hab

Jadwiga Czerwińska

 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
zainteresowania naukowe:
literaturoznawstwo, teoria literatury, dramat antyczny, filozofia
 
 
Bio

W swojej pracy łączę badania naukowe z działalnością organizacyjną. W Katedrze Filologii Klasycznej UŁ byłam zatrudniona od 1981 roku, przy czym od przejścia w roku 2009 na pierwszy etat do Instytutu Filologii Klasycznej KUL, gdzie od 1 października 2010 r. pełnię funkcję kierownika Katedry Teatru i Dramatu Antycznego, w UŁ pozostaję na drugim etacie.
Od 15 lutego 2002 r. zostałam powołana do pełnienia funkcji kierownika Zakładu Literatury Greckiej Katedry Filologii Klasycznej UŁ, Od 5 marca 2003 roku pełniłam równocześnie funkcję kierownika Pracowni Recepcji Literatury Antycznej w Katedrze Filologii Klasycznej UŁ, a od 1 października 2005 do 30 września 2009 roku – również funkcję kierownika Katedry Filologii Klasycznej UŁ.

ORGANIZACJE NAUKOWE POLSKIE I ZAGRANICZNE
1. członek Polskiej Akademii Nauk Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej
2. członek The Classical Association
3. Międzynarodowa Organizacji Centrum Latinitatis Europaez siedzibą w Aquilei
4. Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Filologicznego (wieloletni wiceprezes)
5. członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
6. członek Towarzystwa Naukowego KUL
7. przez wiele lat byłam członkiem zarządu Interdyscyplinarnego Zespołu Naukowo-Badawczego Międzynarodowej Komunikacji Językowej
8. byłam wiceprezes Stowarzyszenia Nauczycieli Akademickich na Rzecz Krzewienia Kultury Języków Europejskich
9. byłam wiceprzewodniczą Okręgowego Komitetu Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Łacińskiego

ZESPOŁY EKSPERCKIE
1. NCN (recenzowałam 4 wnioski)
2. Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej jako członek Zespołu Oceniającego Kierunek Filologia Klasyczna (powołanie 17 grudnia 2010 roku)

NAGRODY I ODZNACZENIA

Nagrody Ministra
1. Zbiorowa Nagroda Ministra w roku 2006 za współautorstwo Literatury Grecji Starożytnej, pod red. H. Podbielskiego, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2005.

Nagrody Rektora
1. w roku 2001: indywidualna nagroda Rektora UŁ I stopnia za monografię
2. w roku 2004: indywidualna nagroda Rektora UŁ II stopnia za cykl publikacji
3. w roku 2005: indywidualna nagroda Rektora UŁ I stopnia naukowo-dydaktyczna
4. w roku 2008: indywidualna nagroda Rektora UŁ I stopnia za cykl publikacji

Inne nagrody
1. w roku 1986: I nagroda w II Edycji Konkursu „Meandra" za artykuł: Koncepcja "ARETH" w ujęciu sofistów i Tukidydesa (Sophistarum doctrina de virtute apud Thucydidem obvia), Meander 6 (1986), s. 211-223.

Odznaczenia
1 w roku 2003 - Złota Odznaka UŁ
2 w roku 2005 - Srebrny Krzyż Zasługi
3 w roku 2006 - Medal: Uniwersytet Łódzki w Służbie Społeczeństwu i Nauce
4 w roku 2008 - Medal Komisji Edukacji Narodowej

STYPENDIA ZAGRANICZNE I KRAJOWE
- 1981 (wrzesień) miesięczny pobyt w Brukseli (środki UŁ)
- 1993 (wrzesień) miesięczny staż naukowy w Lublinie w KUL oraz UMCS (środki UŁ)
- od 30 sierpnia do 30 września 1995 r. odbyła staż naukowy w Szwajcarii w Fondation Hardt pour L'Etude de L'Antiquité Classique, Vandoeuvres-Genève w ramach ogólnopolskiego grantu naukowego Polskiego Towarzystwa Filologicznego jako współautor nowej historii literatury greckiej Literatura Grecji starożytnej
- we wrześniu i październiku 2000 roku przebywałam w Wiedniu w Ośrodku Polskiej Akademii Nauk jako stypendystka ogólnopolskiego grantu PTF;
- w lipcu 2003 roku odbyłam kwerendę naukową w Rzymie, Akwilei i Treviso (środki UŁ oraz Centrum Latitnitatis Europae)
- w sierpniu 2005 – kwerenda naukowa w Rzymie (środki UŁ)
- we wrześniu 2005 stypendium Lanckorońskich w Rzymie
- w czerwcu 2007 r. stypendium w Rzymie w ramach grantu naukowego, realizowanego przy współpracy z UJ Dionizyjska Pani i fantasmagoria śmierci. Przestrzeń semiotyczna starości i upojenia w polskiej literaturze współczesnej.
- we wrześniu 2011 r. kwerenda naukowa i wizyta studyjna w Università degli Studi di Milano oraz we Florencji w Biblioteca Medicea Laurenziana
- kwerenda naukowa do Uniwersytetów w Padwie i Weronie w sierpniu i wrześniu 2013 r. w ramach grantu naukowego Opus IV Starożytny teatr i dramat w świetle scholiów

KONFERENCJE I WYKŁADY NAUKOWE PO HABILITACJI

2001 ROK
1. 17 listopada 2001 r. - wykład na Sesji Interdyscyplinarnego Zespołu Naukowo-Badawczego Międzynarodowej Komunikacji Językowej: Agon polityczny u Eurypidesa

2002 ROK
1. 16 kwietnia 2002 r. – wykład na Posiedzeniu Łódzkiego Towarzystwa Naukowego: Agon literacki Eurypidesa na tle agonistycznego charakteru literatury greckiej
2. 27 kwietnia 2002 r. - Wykład na Sesji Feriae Latinae: Antyczne dziedzictwo sztuki medycznej Medei P. Jaquelot. Tradycja mitologiczna postaci Medei
3. 8-9 maja 2002 r. - udział w Międzynarodowej Konferencji w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy: FUNERALIA. Kobieta , śmierć, mężczyzna, wykład: Kobieta i mężczyzna: życie, miłość i śmierć w "Alkestis" Eurypidesa.
4. 6 czerwca 2002 r. - konferencja Agony Dionizosa (organizacja i kierownictwo naukowe konferencji), udział z referatem: Trylogia trojańska jako dramat poetycki

2003 ROK
1. 13-14 lutego 2003 - konferencja Talia i Melpomena. Dramat antyczny i jego recepcja (Organizacja i kierownictwo naukowe konferencji) wykład: Trylogia trojańska jako dramat poetycki
2. 7-8 maja 2003 - udział w Międzynarodowej Konferencji FUNERALIA Dusza malutka, a strata ogromna Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy: wykład Śmierć dziecka w tragedii greckiej
3. 11 grudnia 2003 – wykład gościnny w Katolickim LO im. Jana Pawła II: Teatr grecki i rzymski czyli u źródeł stereotypów w kulturze

2004 ROK
1. 11- 12 maja 2004: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Funeralia Lednickie: Do, ut des – dar, pochówek, tradycja, wykład: Rytualna ofiara w kulcie greckim i jej świadectwa literackie
2. 21 maja 2004: Łódź, Sesja Naukowa Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, Łódź, In honorem Annae Mariae Komornicka: Elementy fantastyki i baśniowości w Alkestis Eurypidesa.
3. 21-22 października 2004 - Łódź, Sesja Interdyscyplinarnego Zespołu Naukowo-Badawczego Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Irracjonalność w racjonalnej kulturze antycznej i odniesienia do niej w późniejszej myśli europejskiej (Organizacja i kierownictwo naukowe konferencji), wykład: Hercules furens – Eurypidejska przypowieść o ludzkim szaleństwie.
4. 24-26 listopada 2004 – Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Busko Zdrój, Zwierzę jako sacrum, wykład: Literackie świadectwa zwierzęcej ofiary w rytuale greckim

2005 ROK
1. 19. 05. 2005: Festiwal Nauki i Sztuki, UŁ – przygotowanie inscenizacji bilingwicznej Prologu z „Alkestis" Eurypidesa
2. 10-11. 05. 2005: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Funeralia Lednickie: Starość wiek spełnia, wykład: „Czym innym starzec jak głosem i cieniem"
3. 17. 05. 2005: Sesja Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, wykład: Hiketeia – bezsilność czy przemoc
4. 11-12. 06. 2005: Ciążeń, Warsztaty naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Gdańskiego: Archeologiczne i pozaarcheologiczne sposoby interpretacji kultury pierwotnej – wystąpienia panelowe
5. 21. 06. 2005: wykład na Sesji Polskiego Towarzystwa Filologiczego w UAM w Poznaniu Oszalały Herakles – aspekty ludzkiego szaleństwa
6. 20-21. 10. 2005: Uniwersytet Wrocławski, Ogólnopolska Konferencja poświęcona pamięci prof. Strzeleckiego Mistrz Władysław Strzelecki (1905-1967), wykład: „Hekabe" – eskalacja agresji, cierpienia, zemsty
7. 19. 11. 2005: wykład na Sesji Interdyscyplinarnego Zespołu Naukowo-Badawczego Międzynarodowej Komunikacji Językowej: Religioznawcze i polityczne podłoże aktu hikezji w kulturze i literaturze greckiej

2006 ROK
1. 8-9 maja 2006 - Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Funeralia Lednickie: FUNERALIA, Środowisko pośmiertne człowieka, wykład: Środowisko pośmiertne człowieka w metaforze myśli antycznej
2. Łódź 8-10. 05. 2006 - Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „POGRANICZA", Hiketeia — prośba czy żądanie w świetle pogranicz kulturowych,
3. Łódź 9. 11. 2006 - Międzynarodowa Sesja Naukowa Meditatio mortis, wykład: Mroczny obszar śmierci w metaforyce myśli greckiej.
4. Łódź 15. 11. 2006 – wykład na Sesji Naukowej Instytutu Archeologii UJ: Metaforyczny obraz ludzkiego szaleństwa. Hercules furens Eurypidesa

2007 ROK
1. Lednica 9-10 maja 2007- Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Funeralia Lednickie: FUNERALIA Epidemie, klęski, wojny, wykład: Patologia zarazy i patologia wojny w ujęci Tukidydesa.
2. Messina 4 czerwca 2007 – Międzynarodowa Konferencja Le origini siciliane della retorica classica w Università degli Studi di Messina, wykład: La retorica in Euripide.
3. Łódź 14-15 września 2007 - Międzynarodowa Konferencja Kategorie i funkcje czasu w ujęciu starożytnych, wykład: Problem czasu w dramacie greckim. Retoryka przestrzenno-czasowa w trylogicznej formie dramatu.
4. Opole 24-26 października 2007 - Konferencja Międzynarodowa Egzystencjalne obrazy starości w literaturze, wykład: Eschatologia siły i upojenia: Herakles
5. Poznań 6-8 grudnia 2007 - Konferencja Międzynarodowa Docere et delectare. Dydaktyzm antycznej literatury w odczuciu ówczesnych i dzisiejszych jej odbiorców, wykład: Bohater i antybohater Eurypidesa.

2008 ROK
1. Lednica 14-15 maja 2008: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Funeralia Lednickie: Metody. Źródła. Dokumenty, wykład: Metody. Źródła. Dokumenty – filologa klasycznego

2009 ROK
1. Lublin 18 maja 2009 - Wykład na Sesji Polskiego Towarzystwa Filologicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Heracles contra mortis timorem
2. Dom Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym w dn. 24-25 września 2009 r – Konferencja Ogólnopolska Misja teatru i dramatu na przełomie XX i XXI wieku, wykład: Co nam zostało z teatru antycznego?
3. Lublin, 8-10 października 2009 r. - Ogólnopolska Konferencja Jubileuszowa prof. R.R. Chodkowskiego i prof. H. Podbielskiego, Instytut Filologii Klasycznej KUL: Starożytny dramat: teoria, praktyka, recepcja, wykład: Wizerunki Heraklesa – metaforyczność obrazów

2010 ROK
1. 7 maja 2010 UŁ - Sesja Naukowa Sine ira et studio, wykład: Ekfraza maski teatralnej.
2. 7 maja 2010, Sesja Naukowa Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, wykład: Profesor Anna Maria Komornicka – Nasz Mistrz
3. 25 XI 2010 - Sesja Gyne, mulier, femina, wykład: Miłość, zdrada, intryga i śmierć

2011 ROK

1. 11-12 maja 2011 r. - Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Funeralia Lednickie: Obcy, wykład: Meandry obcości i bliskości w kulturze greckiej

2012 ROK

1. Łódź 11-13 maja 2012 - VIII Studencka Konferencja Starożytnicza Fqor£ - śmierć i zniszczenie, wykład: Śmierć z perspektywy patologii zarazy i wojny w ujęciu Tukidydesa
2. 15 maja 2012 Lublin, KUL - Konferencja międzynarodowa: Paideia sive institutio moralis et cicilis omnium terrarum civium, (organizacja i kierownictwo naukowe), wykład: Postać „starej pijaczki"-graus methyse – zachęta czy przestroga
3. 17 maja 2012, UŁ – Międzynarodowa Konferencja Anthropeia physis bez retuszu, wykład Pijaństwo – stan przeklęty czy błogosławiony
4. Nałęczów 10-12 września 2012 r. - Konferencja Międzynarodowa KUL: Dramat i teatr religijny. Wyróżniki i paradygmaty, wykład: Pajdeutyczny wymiar tragedii – aspekt społeczny, psychologiczny i religijny
5. 17 października 2012 r. Katowice, Uniwersytet Śląski – Konferencja Ogólnopolska Wartości formalne antycznego dramatu i teatru greckiego, wykład: Mit Ifigenii – pomiędzy tekstem a sceną
6. Lublin 14 grudnia 2012 r. KUL - XV Międzynarodowe Sympozjum z cyklu Zadania Współczesnej Metafizyki: Spór o piękno, wykład: Piękno w literaturze greckiej

2013 ROK

1. 28 – 29 November 2013 Łódź – 1st International Interdisciplinary Conference Reception of ancient myths in ancient, modern and postmodern culture, wykład: Mit Heleny i jego transformacje w dramatach Eurypidesa

ORGANIZACJE NAUKOWE POLSKIE I ZAGRANICZNE

1.      członek Polskiej Akademii Nauk Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej

2.      członek The Classical Association

3.      Międzynarodowa Organizacji Centrum Latinitatis Europaez siedzibą w Aquilei

4.      Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Filologicznego (wieloletni wiceprezes)

5.      członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego

6.      członek Towarzystwa Naukowego KUL

7.      przez wiele lat byłam członkiem zarządu Interdyscyplinarnego Zespołu Naukowo-Badawczego Międzynarodowej Komunikacji Językowej

8.      byłam wiceprezes  Stowarzyszenia Nauczycieli Akademickich na Rzecz Krzewienia Kultury Języków Europejskich

9.      byłam wiceprzewodniczą Okręgowego Komitetu Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Łacińskiego

 

ZESPOŁY EKSPERCKIE

  1. NCN  (recenzowałam 4 wnioski)
  2. Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej jako członek Zespołu Oceniającego Kierunek Filologia Klasyczna (powołanie 17 grudnia 2010 roku)