home-hdr
 • Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dziekana Wydziału Filologicznego

  nr 3 z dnia 30 listopada 2020r.

   

   

   

   

  Zasady uczestnictwa studentów Wydziału Filologicznego UŁ

  w zajęciach odbywanych w trybie zdalnym

   

   

  1.     W celu uczestniczenia w zajęciach zdalnych wymagane jest, aby student/ka posiadał/a mailowy adres uniwersytecki Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. " style="color:rgb(149, 79, 114)">imię Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

  2.     Zajęcia zdalne prowadzone są przy użyciu narzędzi MS Teams, Moodle lub innego wskazanego przez prowadzącego/ą zajęcia.

  3.     Na pierwszych zajęciach wykładowca/czyni omawia organizację zajęć, metody pracy i sposoby zaliczenia przedmiotu. Osoba prowadząca zajęcia określa termin i tryb zaliczenia zajęć, na których student/ka był/a nieobecny/a.

  4.     Spotkanie online rozpoczyna wykładowca/czyni, zaś studenci i studentki do niego/niej dołączają. Uczestnicy zajęć zgłaszają się na nie punktualnie.

  5.     W trakcie zajęć wszyscy studenci/tki powinni/ny mieć włączone kamery (chyba że osoba prowadząca zajęcia zadecyduje inaczej); mikrofony należy włączać jedynie w chwili, gdy student/ka wypowiada się. Należy zadbać o to, aby z pomieszczenia, w którym znajduje się student/ka nie dochodziły żadne odgłosy zakłócające przebieg zajęć.

  6.     W przypadku wystąpienia zakłóceń, trudności technicznych czy innych okoliczności uniemożliwiających studentowi/ce udział w zajęciach, należy powiadomić na czacie osobę prowadzącą zajęcia.

  7.     Zajęcia zdalne mogą być nagrywane tylko za zgodą osoby prowadzącej zajęcia oraz wszystkich uczestników.

  8.     W celu prezentacji przez studenta/kę własnych materiałów pulpit może być udostępniony tylko za zgodą osoby prowadzącej zajęcia.

  9.     Niedopuszczalne jest udostępnianie w czasie zajęć zdalnych linków, hasztagów i innych materiałów niezwiązanych z zajęciami oraz zapraszania na spotkanie osób, które nie należą do grupy zajęciowej.

  10.  Student/ka zobowiązany/a jest do terminowego przesyłania prac zaliczeniowych kanałem wskazanym przez osobę prowadzącą zajęcia.

  11.  W przypadku, gdy z powodu trudności technicznych ze strony osoby prowadzącej zajęcia nie mogły się odbyć, należy je powtórzyć w terminie dodatkowym uzgodnionym z całą grupą.

  12.  W sytuacji, w której student/ka nie dysponuje odpowiednim sprzętem technicznym lub sprawnym łączem internetowym, może korzystać z sal wyposażonych w sprzęt komputerowy w budynku Wydziału Filologicznego. Zasady rezerwacji i korzystania z sal przez studentów/ki znajdują się pod adresem  http://filolog.uni.lodz.pl/?p=17824

  13.  Student/ka może oczekiwać od prowadzących: punktualności, odbywania zajęć w czasie rzeczywistym i regularnie, kontaktu mailowego, obecności na zdalnych konsultacjach, regularnego korygowania i odsyłania prac domowych. Należy jednak pamiętać, że kontakt mailowy nie oznacza całodobowej dostępności wykładowców. W razie nieprawidłowości w prowadzeniu zajęć student/ka może zwrócić się do kierownika jednostki, właściwego prodziekana, dziekana, właściwego prorektora.

  14.  W razie trudności technicznych student/ka może się zwrócić do techników zatrudnionych na wydziale ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ).
 • Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana Wydziału Filologicznego

  nr 3 z dnia 30 listopada 2020r.

   

   

  Zasady prowadzenia zajęć w trybie zdalnym

  przez nauczycieli akademickich Wydziału Filologicznego

   

  1.     Preferowaną platformą do prowadzenia zajęć zdalnych jest Microsoft Teams.

  Zajęcia mogą być prowadzone z użyciem innych platform (typu Zoom), ale wyłącznie na odpowiedzialność prowadzącego/ej, ponieważ UŁ nie posiada licencji na korzystanie z innych platform.

  Osoby, które dostrzegają trudności w korzystaniu z tablicy w MS Teams, mogą zgłosić kierownikowi jednostki konieczność zakupu tabletu graficznego.

  2.     Zajęcia zdalne powadzone są w czasie rzeczywistym (w terminie i godzinach zgodnych z planem zajęć). Konieczne jest uwzględnienie różnych form aktywności studenta w ramach prowadzonych zajęć.

  3.     Prowadzący/a zajęcia do kontaktu ze studentami używa wyłącznie swojego służbowego adresu mailowego w domenie uni.lodz.pl.

  4.     Studenci mają prawo oczekiwać od prowadzących zajęcia: punktualności, odbywania zajęć w czasie rzeczywistym i regularnie, kontaktu mailowego, obecności na zdalnych konsultacjach, regularnego korygowania i odsyłania prac domowych.

  5.     W przypadku problemów ze sprzętem domowym, słabym łączem internetowym lub w przypadku wniosków o rekompensatę z tytułu obciążenia budżetu domowego nauczyciele akademiccy na potrzeby prowadzenia zajęć zdalnych mogą korzystać z sal w budynku Wydziału Filologicznego. Rezerwacją sal dla nauczycieli akademickich zajmują się sekretariaty poszczególnych jednostek.

  W budynku Wydziału Filologicznego udostępnione są również sale, z których mogą korzystać studenci/tki. Zasady rezerwacji tych sal znajdują się na stronie http://filolog.uni.lodz.pl/?p=17824

  6.     W budynku Wydziału Filologicznego codziennie (od poniedziałku do piątku) dyżuruje jeden z techników lub informatyków.

  W przypadku problemów technicznych/informatycznych prosimy o kontakt:

  Technicy:

  pok. 3.36, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

  Informatycy:

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  

  7.     Jeżeli z powodu trudności technicznych ze strony wykładowcy/czyni zajęcia nie mogły się odbyć, należy je powtórzyć w terminie dodatkowym uzgodnionym z całą grupą.

  8.     Zalecaną formą konsultacji dla studentów jest kontakt mailowy lub wideokonferencja w terminie uzgodnionym z nauczycielem akademickim. Prowadzący zajęcia nie mają obowiązku odpowiadania na maile studentów w dni wolne od pracy. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość uzgodnienia spotkania w budynku Wydziału Filologicznego zgodnie z aktualnymi wytycznymi BHP.

  9.     Zajęcia zdalne podlegają hospitacji przez kierownika jednostki lub wyznaczoną przez niego osobę co najmniej raz w semestrze. Kierownik jednostki 15 minut przed rozpoczęciem zajęć zgłasza osobie prowadzącej hospitowane zajęcia nazwisko pracownika/cy wskazanego/ej do przeprowadzenia hospitacji z prośbą o dołączenie go/jej do spotkania.

  10.  Pracownicy, którzy zostali poddani izolacji (pozytywny wynik Covid-19) lub kwarantannie w warunkach domowych mają obowiązek poinformować o tym swojego bezpośredniego przełożonego.

  11.  Pracownik/ca, który/a czuje się dobrze i może świadczyć pracę, zwraca się o wyrażenie zgody na wykonywanie pracy zdalnie. Podanie zaakceptowane przez bezpośredniego przełożonego przekazywane jest drogą służbową (przez sekretariat dziekana) do Działu Spraw Pracowniczych. Pracownik zachowuje wówczas prawo do wynagrodzenia w pełnej wysokości.

  12.  Pracownik objęty izolacją lub kwarantanną, który czuje się źle i nie może wykonywać swojej pracy, składa oświadczenia (druki dostępne na stronie https://covid19.uni.lodz.pl/). Pracodawca na tej podstawie wypłaca 80% wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego.
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Zarządzenie nr 3

  Dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego w kadencji 2020-2024

  z dnia 30 listopada 2020r.

   

   

  w sprawie: wytycznych do prowadzenia oraz odbywania zajęć zdalnych.

   

  § 1.

   

  Wprowadza się na Wydziale Filologicznym zasady prowadzenia zajęć zdalnych przez nauczycieli akademickich oraz zasady uczestnictwa studentów Wydziału w zajęciach odbywanych w trybie zdalnym.

   

  §  Zasady prowadzenia zajęć zdalnych przez nauczycieli akademickich stanowią załącznik numer 1 do zarządzenia;

  §  Zasady uczestnictwa studentów Wydziału w zajęcia odbywanych w trybie zdalnym stanowią załącznik numer 2 do zarządzenia.

   

   

  § 2.

   

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuję do odwołania.

   

   

   

   

                    Dziekan

      Wydziału Filologicznego

       Uniwersytetu Łódzkiego

   

   

  Prof.dr hab. Joanna Jabłkowska

   

   

   

   

   

   

   

   

   
Zobacz pozostałe aktualności
wiedza-to-potega
nprh-banner-home
italiamo-banner-home
Kalendarium aktualności
« Grudzień 2020 »
Pn Wt Śr Czw Pt Sb Nie
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31